logo png

Uddannelse i behandling og forebyggelse af Rectus Diastase.

- Lær integrative metoder til behandling af en af de mest oversete lidelser i Danmark.


Grunduddannelsen i diagnosticering, behandling og forebyggelse af Rectus Diastase hos kvinder, mænd og børn.


 

Beskrivelse af uddannelsen:

På Grunduddannelsen i diagnosticering, behandling og forebyggelse af Rectus Diastase får du som sundhedsprofessionel en række af værktøjer og uddannes i en behandlingsmetode til Rectus Diastase, som du kan bruge både, som en del af den praksis du allerede har, men også som en fuld behandlingsstrategi og som grundlag for en eventuel senere ansættelse hos Dit Maveunivers. 

 • Du indføres grundigt i de nyeste teknikker indenfor diagnosticering og behandling af en lidelse, som mange tusind danskere lider af, og som er svær at få behandlet i vores sundhedssystem.
 • Uddannelsen kan både bruges som et supplement til den praksis du allerede arbejder i, og som en fuld behandlingsmetode for dig, der ikke allerede arbejder med klienter i klinisk praksis.
 • Indholdet i uddannelsen bygger både på evidensbaseret viden og mangeårig klinisk erfaring og praksis, og uddannelsen er lavet med henblik på at klæde dig bedre på til at arbejde med Rectus Diastase som en diagnose i et holistisk sundhedsperspektiv. Det betyder, at du lærer at arbejde med kroppen som en helhed og med udgangspunkt i den enkelte klients problemstillinger.


Curriculum:

I løbet af uddannelsen lærer du følgende metoder og teorier:

Teori:

 • Hvad er Rectus Diastase, og hvorfor skal det tages alvorligt?
 • Hvordan diagnosticerer du Rectus Diastase?
 • Genoptræningsmetoder.
 • Tilgang til den enkelte klient i et holistisk sundhedsperspektiv.
 • Værdier og sundhedsstyrelsens krav.
 • Kommunikation.
 • Adfærdspsykologi og coaching.


Klinik:

 • Egen genoptræning inden uddannelsesstart.
 • Arbejde med cases i plenum.
 • Egne øveklienter.
 • Supervision.


Uddannelsesdatoer:

Næste uddannelsesstart august 2024. 


Workshops med fysisk fremmøde (Sjælland) og modul 1-2 og 6-7:

Modul 1: Torsdag d. 5. september 2024 klokken 10-16

Modul 2: Fredag d. 6. september 2024 klokken 10-16

Modul 6: Torsdag d. 7. november 2024 klokken 10-16

Modul 7: Fredag d. 8. november 2024 klokken 10-16


Online moduler 3-4 og 8:

Velkomst og intro: Fredag d. 23. august 2024 klokken 14-15.30

Modul 3: Torsdag d. 12. september 2024 kl 14-16

Modul 4: Torsdag d. 10. oktober 2024 klokken 19-21

Modul 8: Torsdag d. 21. november 2024 klokken 14-16


Supervision og Q&A:

Tirsdag d. 15. oktober 2024 klokken 14-15

Torsdag d. 28. november 2024 klokken 19-20


Eksamen: 

Skriftlig test: Tirsdag d. 3. december 2024 kl 10-11

Aflevering af skriftlig opgave: Senest lørdag d. 14. december 2024


Certificering:

Fredag d. 10. januar 2025


Deltagere:

Deltagelseskrav på uddannelsen er en autoriseret sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant uddannelse.

Af hensyn til den enkeltes læring og mulighed for supervision er der et begrænset antal pladser på uddannelsen.


Pris:

Din investering er 25.000 kroner + moms.

Early bird pris ved tilmeldning før 15. maj 2024:

17.999 kroner + moms.

Der er mulighed for ratebetaling ved tilmelding.

Alle priser er inkl. undervisningsmaterialer og forplejning.

Ann-Sofie Uldall
Lise Kirstine Christensen - marts 2023

“Jeg har været superglad for at tage grunduddannelsen i diagnosticering, behandling og forebyggelse af rectus diastase hos Ann-Sofie Uldall. Jeg har fra start følt mig godt taget hånd om og har mærket Ann-Sofies smittende begejstring og kærlighed til dette meget vigtige, men fortsat ret ukendte, behandlingsområde.
Jeg har modtaget undervisning både ved fysisk fremmøde og online, hvilket har gjort det overskueligt at passe studiet ind i en hverdag med fart på.
Den teoretiske undervisning er leveret med stor faglighed og indlevelse fra undervisers side. Jeg har tilegnet mig specifik viden omkring rectus diastase og genoptræning via R.E.B.I.R.T.H-metoden, bl.a. ved undervisning i anatomi, årsager og symptomer, træning, arvæv, kost, livsstil og adfærdspsykologisk coaching. Ann-Sofie har delt flittigt ud af egne erfaringer og oplevelser og lagt op til spørgsmål, samtale og refleksioner undervejs.
Den praktiske del af uddannelsen har gjort det muligt at koble teorien på rigtige mennesker og deres unikke problemstillinger. Der har været gode muligheder for undervejs at øve de tillærte færdigheder, både på workshopdage, ved deltagelse i behandlinger hos Ann-Sofie og ikke mindst under de klient-forløb vi har kørt under uddannelsen. Det har givet rigtig god mening selv at have hænder på, under grundig vejledning fra Ann-Sofie.
Ann-Sofie har fra start udvist stor tillid til mine faglige kompetencer og har været en dygtig vejleder under hele uddannelsen. Jeg føler mig godt klædt på til nu at tage nye udfordringer op og hjælpe mennesker med rectus diastase til heling. ”

marts 2023

Ann-Sofie Uldall
Anne Gitte Bekker - April 2023

“Uddannelsen har været en rigtig god kombination af teoretisk undervisning og en praktisk del.
Det at undervisningen har været både med fysisk fremmøde og online, har gjort det overskueligt at få passet det ind i en ellers travl hverdag med arbejde, familie og hvad der ellers kan fylde i hverdagen.
Undervisningen har været funderet i en stor faglig viden og med stort engagement fra Ann-Sofie og hun har gjort stort brug af sine egne erfaringer og inddraget dem aktivt. Undervisningen har taget udgangspunkt i særligt også egne erfaringer og refleksioner i kombination med faglig viden om rectus diastase

Det har været rig mulighed for undervejs at koble teori til praksis via øveklienter og deres problemstillinger og udfordringer og selv have hænderne på og have et forløb igang, samtidig med at der løbende kobles mere teori på. Samtidig har der været praktiske dage, sammen med Ann-Sofie, som har givet feed-back og refleksioner undervejs.

April 2023

Grunduddannelsen i behandling og forebyggelse af Rectus Diastase

Uddannelsen er bygget op omkring 3 undervisningsmetoder

Den teoretiske del

Hvilken forskning er der om Rectus Diastase? Hvilke grundlæggende anatomiske og fysiologiske mekanismer har indflydelse og hvordan kan vi bruge denne viden? Alt det ser vi på i den teoretiske del af grunduddannelsen, så du bliver klædt fagligt godt på til at varetage diagnosticering, behandling og forebyggelse.

Den kliniske del

Det kliniske arbejde med klienterne er af afgørende betydning både for forståelse af den bagvedliggende teori og for selve klientens resultater. En stor del af din kliniske praksis kommer på sigt til at være erfaringsbaseret, og denne erfaring starter allerede på grunduddannelsen, hvor du kommer til at arbejde med både dig selv og klienter.

Metoden

Uden en konkret metode at hænge din teori og erfaring op på, kommer du ikke langt i dit arbejde med det enkelte menneske. Du indføres grundigt i både baggrund for og udførelse af R.E.B.I.R.T.H.™ metoden, som en fuld  behandlingsstrategi med fokus på det holistiske sundhedsperspektiv ud fra det enkelte individs behov.

 

FAQ

Få svar på de hyppigste spørgsmål om uddannelsen her:

Skal jeg have en sundhedsfaglig baggrund for at tage uddannelsen?

For at sikre det faglige niveau skal du som udgangspunkt have en sundhedsfaglig baggrund for at deltage på uddannelsen. Har du en anden relevant baggrund er du velkommen til at ansøge om at komme i betragtning til uddannelsen alligevel.

Kan jeg trække prisen fra i min virksomhed?

Som udgangspunkt ja.

Kan jeg bruge uddannelsen alene til at hjælpe folk med delte mavemuskler?

Ja det kan du godt. Du lærer en fuld behandlingsmetode, som du kan bruge alene eller som et supplement  i din "værktøjskasse" til den praksis, du allerede har.

Kan jeg betale i rater?

Ved tilmelding vælger du om du vil betale det hele på en gang eller i rater. Kontakt os gerne, hvis du har behov for en anden betalingsaftale.

Er jeg garanteret et job hos jer efter uddannelsen?

Vi kan desværre ikke på forhånd garantere alle deltagere på uddannelsen en ansættelse efter endt uddannelse. 

Hvor meget tid skal jeg sætte af pr. uge til uddannelsen?

Du skal regne med at bruge tid ud over undervisningen til at have egne øveklienter og gennemgå uddannelsesmateriale, men der er ikke et fast timetal pr. uge, da du selv tilrettelægger dit forløb. Du skal dog kunne deltage til undervisningen.

Hvornår er næste hold?

Da vi primært kører uddannelsen for at uddanne egne medarbejdere, er der desværre ikke opstart hvert år, og der er ikke planlagt et hold i 2025.

Hvem tager uddannelsen?

Deltagerene på uddannelsen spænder over et bredt fagligt felt, og vi har tidligere haft fysioterapeuter, radiograf, ergoterapeut og massør med. Det vigtigste er ønsket om og motivationen til enten at skifte branche, blive selvstændige eller udvide en eksisterende forretning.

Hvem er din uddannelsesleder?

Jeg hedder Ann-Sofie Uldall, og jeg er grundlægger af Dit Maveunivers. 

Jeg har en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske og siden 2017 arbejdet fuld tid med behandling og forebyggelse af Rectus Diastase hos kvinder og mænd.

Jeg arbejder ud fra et holistisk sundhedsperspektiv og har udviklet en effektiv og evidensbaseret metode til genoptræning og forebyggelse af Rectus Diastase.

ann-sofie1